Designteka

wydarzenia

Festiwal Architektury i Wzornictwa

26.06.2014

Dzisiaj ruszył w toruńskim CSW festiwal Architektury i Wzornictwa TORMIAR – I edycja przebiegnie pod hasłem REHABILITACJA WYOBRAŹNI i koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z historią powojennych wnętrz toruńskich oraz ich twórców. W programie festiwalowym: 2 wystawy, spotkania z projektantami, spacery po mieście, targi dizajnu i pierwsza w Polsce konferencja naukowa poświęcona powojennej architekturze wnętrz! Na Bulwarze Sztuki instaluje się powoli Klub Festiwalowy, trwają też pracę nad rekonstrukcją mozaiki Franciszka Michałka, która po zakończeniu wystawy zostanie zaadoptowana przez wybraną w plebiscycie publiczności toruńską instytucję publiczną. S]

/ Festiwal Architektury i Wzornictwa TORMIAR: Rehabilitacja Wyobraźni

26.06 – 01.07.2014

wystawy festiwalowe: 26.06-21.09 2014 r.

kuratorzy: Marta Kołacz, Cezary Lisowski, Piotr Lisowski

koordynator: Żaneta Sarnecka

www.tormiar.csw.torun.pl

PROGRAM:

/czwartek, 26.06, godz. 19.00 – wernisaż i otwarcie festiwalu ( https://www.facebook.com/events/616876251739984/?ref=5 )

/piątek, 27.06 – spotkania z projektantami wokół toruńskiej architektury wnętrz

/sobota, 28.06 – spotkania wokół tematu mozaiki oraz postaci Franciszka Michałka, warsztaty edukacyjne dla dzieci

/niedziela, 29.06 – Toruńskie Targi Dizajnu w CSW ( https://www.facebook.com/events/1518731791688727/?source=3&source_newsfeed_story_type=regular&fref=nf )

/poniedziałek-wtorek, 30.06-01.07 – Ogólnopolska konferencja naukowa: Rehabilitacja wyobraźni. Polska architektura wnętrz 2. połowy XX w. ( https://www.facebook.com/events/1435471560034811/?ref=5 )

/czwartek-niedziela, 26.06-29.06 – Klub Festiwalowy na Bulwarze Sztuki przed CSW ( https://www.facebook.com/events/525669567556377/?fref=ts )

Teraz każde miasto ma swój festiwal dizajnu, ale ten będzie bardzo WYJĄTKOWY:) To pierwsze tego formatu wydarzenie dedykowane architekturze przestrzeni publicznej drugiej połowy XX wieku, w tym głównie realizacjom z czasów PRL –u. Towarzysząca festiwalowi konferencja zgromadzi historyków dizajnu z całego kraju, którzy mówić będą o takich zagadnieniach, jak:

„Cywilizacja „Przekroju“ a humor i nowoczesna stylistyka wnętrz krakowskich kawiarni przełomu lat 50 i 60″

„Architektura wnętrz w polskich filmach fabularnych lat 60. XX wieku”

„Mieszkać inaczej”: funkcja przedmiotów i kształtowanie przestrzeni w polskich publikacjach wnętrzarskich od lat 60. do 80″

„Uniform czy unikat. Polskie wnętrza mieszkalne z okresu przed transformacją ustrojową”

„Pewexy jako synonim luksusu w latach 80. i 90. XX wieku w Polsce”

/ O FESTIWALU

Festiwal Tormiar to projekt mający na celu wywołanie refleksji nad architekturą i wzornictwem, w kontekście zmian, które dokonały się w Polsce w II poł. XX wieku. Trwająca obecnie dyskusja nad powojennym dziedzictwem koncentruje się głównie wokół realizacji w dużych ośrodkach miejskich. Na odkrycie wciąż czekają projekty, które powstały w mniejszych miejscowościach, jak również ich twórcy, którzy w czasach braków materiałowych oraz nakazów normatywnych twórczo zmagali się z zastaną rzeczywistością.

Koncepcje i teorie, które wpłynęły na sposób projektowania w czasach PRL, a także w okresie transformacji ustrojowej, to obszar mało znany i powszechnie niedoceniany. Festiwal będzie okazją do zaprezentowania trendów w powojennej polskiej architekturze i w ówczesnym wzornictwie. Dziś, gdy na naszych oczach znikają kolejne, często unikatowe obiekty, niezwykle istotna jest zarówno ich popularyzacja, jak i przywracanie wiedzy o ich twórcach. W tym kontekście przykład Torunia stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat postrzegania dokonań poprzednich pokoleń w dziedzinie projektowania.

Tormiar jest efektem działań grupy, która ukonstytuowała się w CSW w 2013 roku. Nazwa projektu utworzona została na wzór popularnych w okresie PRL nazw firm czy zakładów przemysłowych zawierających w sobie często skrót nazwy miasta lub państwa (Tor, Pol), oraz słowa odnoszącego się bezpośrednio do działalności firmy (Tormięs, Herbapol). Składa się z przedrostka ‘Tor’ określającego terenowy obszar badań (Toruń) oraz słowa ‘pomiar’ definiowanego jako proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu.

/ REHABILITACJA WYOBRAŹNI

Hasło festiwalu, „Rehabilitacja wyobraźni”, odnosi się do apelu projektanta i teoretyka Andrzeja Pawłowskiego, który zwraca uwagę, że architektura i wzornictwo nie są tylko “gotowymi do skonsumowania” obiektami, lecz powinna im towarzyszyć wspólna, twórcza aktywność, która zastąpi dotychczasową bierność użytkowników. Potrzeba “rehabilitacji” wydaje się być aktualna szczególnie dziś, gdy przeminęły dawne estetyczne mody, a projekty poprzednich pokoleń spotykają się z niezrozumieniem i odrzuceniem i nie są doceniane przez odbiorców.

Konieczność “rehabilitacji wnętrz” właśnie teraz wynika z dwóch ważnych czynników. Z jednej strony pozostała wciąż wąska grupa zachowanych w oryginalnym kształcie realizacji, z których praktycznie żadna nie podlega ochronie konserwatorskiej, a większości grozi przebudowa. Z drugiej zaś, jest to ostatni moment, w którym wiedzę na temat obiektów skonfrontować można z ich twórcami. Zbyt młode, by nazwać je zabytkami, lecz zbyt stare, by zaspokajać potrzeby współczesnych gustów, powojenne wnętrza to bardzo często realizacje wykonane według projektów i pod nadzorem autorskim wybitnych architektów oraz artystów plastyków.

Pierwsza edycja festiwalu koncentrować się będzie właśnie na zagadnieniach związanych z historią powojennych wnętrz oraz ich twórców. Toruń jest jednym z wielu polskich miast, w których w II poł XX wieku dokonywały się zmiany warunkowane przez kontekst gospodarczy i polityczny. Na jego przykładzie kuratorzy spróbują pokazać w jaki sposób architektura staje się cennym świadkiem zmieniających się realiów i potrzeb społecznych oraz możliwości technicznych. Podstawowym założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na artystyczną, historyczną , wykonawczo-rzemieślniczą, a także funkcjonalną wartość powojennych toruńskich realizacji, ale także polskich wnętrz w ogóle.

/ PROGRAM FESTIWALU

Na program festiwalu złożą się dwie wystawy, które prezentowane będą w przestrzeni CSW. Pierwsza z nich, Toruńska Architektura Wnętrz 1945-2000, prezentuje przykłady wnętrz w okresie obejmującym socrealizm, następujące po sobie etapy powojennego modernizmu, oraz postmodernizm lat transformacji ustrojowej. Taki przekrój da możliwość zobaczenia w szerszym kontekście chronologii przemian stylistycznych oraz będzie próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie, w czym tkwi wartość tak różnych od siebie projektów.

Natomiast w ramach II Indywidualnej wystawy Franciszka Michałka odkryjemy na nowo piękne realizacje tego toruńskiego plastyka, który pozostawił po sobie niepokazywany nigdzie wcześniej zbiór ok 600 projektów dedykowanych lokalnym wnętrzom. Część z nich została zrealizowana, jednak do dziś żadna z nich nie zachowała się w przestrzeni miasta. Na festiwalowej wystawie większość projektów upubliczniona zostanie po raz pierwszy – mimo ogromnego dorobku artystycznego, twórczość Franciszka Michałka doczekała się wcześniej tylko jednej ekspozycji, w 1965 r.

Uzupełnieniem wystaw będą specjalnie przygotowane przestrzenie sali edukacyjnej z czytelnią, oraz kina, pełniącego rolę festiwalowego audytorium. W programie festiwalu przewidziane są także otwarte dla publiczności spotkania z projektantami, architektami i historykami dizajnu, ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona architekturze wnętrz, oprowadzania po prezentowanych na wystawie obiektach, projekcje filmowe, a także adresowane do najmłodszych odbiorców warsztaty edukacyjne.

Rehabilitacja-wyobraźni. Program konferencji. (PDF)

Więcej na: www.tormiar.csw.torun.pl

 

Wizytówki

{designteka.pl}

{designteka.pl} to nowoczesny portal internetowy poświęcony wszystkiemu co związane z designem.

Piszemy o interesujących produktach, trendach, miejscach oraz wydarzeniach w polskim i światowym designie...

dowiedz się więcej

Twój artykuł w designtece

Chcesz opublikować ciekawy artykuł lub podzielić się z innymi ciekawym wydarzeniem?

dowiedz się więcej

Sugestie

{designteka.pl} to także Twoja strona!
Jeśli chciałbyś coś zasugerować
lub podzielić się z nami swoją opinią...

napisz do nas