Designteka

wydarzenia

Identyfikacja wizualna CK Zamek

30.05.2012

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu ogłosiło konkurs na projekt identyfikacji wizualnej.

Organizator konkursu: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu

Partner konkursu: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Cel konkursu:

Celem konkursu jest stworzenie nowego logotypu i systemu identyfikacji wizualnej Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu – największej instytucji upowszechniania kultury w regionie, której siedzibą jest dawny zamek cesarki (obiekt zabytkowy). Wdrożenie nowej identyfikacji będzie częścią „nowego otwarcia Zamku”, które związane jest z zakończeniem modernizacji kompleksu Sali Wielkiej CK „Zamek” (grudzień 2012). To „nowe otwarcie” to przede wszystkim oddanie do użytku (po ponad dwóch latach prac) nowoczesnych, zmodernizowanych przestrzeni, w której instytucja prowadzić będzie swoją różnorodną działalność (m.in. wystawy, kino studyjne, koncerty, spektakle, warsztaty, działalność edukacyjna). To także szansa na przełamanie i odświeżenie wizerunku „Zamku”, który chce być chce być przestrzenią publicznej debaty; instytucją otwartą, nowoczesną, gotową do współpracy, przystępną, przyjazną dla widzów, oferującą im różnorodny program ze wszystkich dziedzin sztuki.

System identyfikacji wizualnej powinien pozwolić na:

 • zbudowanie spójnej i rozpoznawalnej marki instytucji;
 • „połączenie” części historycznej obiektu i zmodernizowanej;
 • zbudowanie czytelnego system nawigacji po ogromnym i skomplikowanym obiekcie;
 • przygotowanie systemu oznakowania zewnętrznego;
 • łatwą adaptację do specyfiki poszczególnych wydarzeń organizowanych przez instytucję;
 • odświeżenie wizerunku instytucji.

fot. Maciej Kaczyński

Uczestnicy:

Konkurs kierowany jest wyłącznie do profesjonalnych projektantów / firm projektowych / agencji reklamowych oraz studentów kierunków projektowych (zwani dalej Uczestnikami).

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Formuła konkursu:

Konkurs ma charakter ogólnopolski, trzyetapowy.

I etap – zbieranie portfolio

Przedstawienie przez każdego z Uczestników port folio (do 15 stron), które będzie zawierać minimum 3 projekty identyfikacji wizualnej w tym instytucji kultury. Projekty niezawierające trzech projektów identyfikacji wizualnej nie będą brane pod uwagę.

Portfolio należy przesyłać w formacie PDF na adres promocja@ckzamek.pl

Na podstawie nadesłanych portfolio Jury wybierze od trzech do pięciu Uczestników, których zaprosi do II etapu konkursu.

II etap – odpłatne opracowanie wstępnych koncepcji systemu

Wyłonieni w I etapie Uczestnicy otrzymają zaproszenie do przygotowania propozycji logotypu oraz wybranych elementów identyfikacji wizualnej (zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1). Projekty muszą uwzględniać wyniki analizy sytuacji obecnej i potrzeb CK „Zamek” (załącznik nr 2).

III etap – wybór zwycięskiego projektu, przygotowanie pozostałych elementów systemu

Podpisanie umowy ze zwycięzcą konkursu na wykonanie całości systemu identyfikacji wizualnej Centrum Kultury „Zamek”, odbiór gotowych projektów.

Organizator, bez podania przyczyny, może nie wybrać zwycięskiego projektu i ogłosić nowy konkurs.

Harmonogram konkursu:

 • data przesłania portfolio: do 15 czerwca 2012 – liczy się data faktycznego wpływu do Organizatora;
 • wybór projektantów / firm projektowych do II etapu: 29 czerwca 2012;
 • data przesłania wstępnych koncepcji systemu przez projektantów / firmy projektowe wyłonione w II etapie: do 25 lipca 2012 – liczy się data faktycznego wpływu do Organizatora;
 • wybór zwycięzcy: 3 sierpnia 2012;
 • przygotowanie całego systemu: do 15 września 2012.

Nagrody:

 • wynagrodzenie za przygotowanie wstępnej koncepcji w II etapie – 1000 (1500) zł brutto;
 • wynagrodzenie dla zwycięzcy za przygotowanie logo, księgi znaku oraz całości systemu identyfikacji wizualnej – 13000 zł brutto;
 • honorarium za przekazanie praw autorskich do zwycięskiego projektu – 2000 zł brutto.

W przypadku wyboru pracy zespołowej wynagrodzenie nie ulega zwielokrotnieniu.

Jury:

Oceny prac dokona jury w składzie:

 • Prof. Mirosław Adamczyk, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej)
 • Prof. Krzysztof Kochnowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (kierownik Pracowni Znaku i Typografii);
 • Wojciech Janicki, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (kierownik Pracowni Znaku i Identyfikacji), prowadzi własne studio projektowe Gobranding
 • Michał Cierkosz – projektant, Studio Diagram, współautor systemów identyfikacji wizualnej m.in. Starego Browaru;
 • Anna Hryniewiecka – dyrektor Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu;
 • Zofia Starikiewicz – zastępca dyrektora Centrum Kultury „Zamek”;
 • Janusz Pazder – CK „Zamek”, specjalista ds. konserwatorskich, prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki;
 • Joanna Przygońska – kierownik działu Promocji CK „Zamek”.

Kryteria oceny:

 • zgodność projektu z celem konkursu;
 • innowacyjność i pomysłowość;
 • oryginalność rozwiązań;
 • walory estetyczne projektu;
 • łatwość konwersji na różne media

fot. Maciej Kaczyński

Więcej informacji na www.zamek.poznan.pl

 

 

Wizytówki

{designteka.pl}

{designteka.pl} to nowoczesny portal internetowy poświęcony wszystkiemu co związane z designem.

Piszemy o interesujących produktach, trendach, miejscach oraz wydarzeniach w polskim i światowym designie...

dowiedz się więcej

Twój artykuł w designtece

Chcesz opublikować ciekawy artykuł lub podzielić się z innymi ciekawym wydarzeniem?

dowiedz się więcej

Sugestie

{designteka.pl} to także Twoja strona!
Jeśli chciałbyś coś zasugerować
lub podzielić się z nami swoją opinią...

napisz do nas