Designteka

wydarzenia

Światowe dni innowacji

14.09.2009

Globalny świat, to świat zmian i innowacji. To one przyczyniają się do sukcesu krajów opartych na innowacyjnej gospodarce. Dlatego tak ważne jest, by stworzyć ludziom warunki do rozwijania i pełnego wykorzystania ich potencjału, dążyć do kształtowania postaw otwartości i ciekawości świata oraz umiejętności czerpania i łączenia ze sobą dorobku różnych dziedzin. Bez nowocześnie rozumianej gospodarki niemożliwe są wszelkie innowacje.

sdi.jpg

Jednym z głównych priorytetów Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Formą jego realizacji jest wyszukiwanie i wspieranie tych jednostek, które opracowują i wdrażają nowe produkty i usługi, korzystają z nowoczesnych instrumentów finansowych, itp.

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymaga wzrostu świadomości społecznej dotyczącej znaczenia innowacji dla zapewnienia dobrobytu całego regionu. Innowacyjność regionu rozumiana jako zdolność do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań we wszystkich sektorach jest bowiem niezbędnym czynnikiem budowania konkurencyjności gospodarki, wpływając tym samym na cały rozwój społeczno-gospodarczy.

Światowe Dni Innowacji stawiają sobie za cel m. in. promocję wielkopolskiej gospodarki poprzez wsparcie innowacyjnych rozwiązań. Dążeniem organizatorów jest, by Światowe Dni Innowacji zwiększały świadomość społeczną na temat polityki innowacji. W trakcie konferencji, wystaw oraz warsztatów z udziałem ekspertów z całego świata uczestnicy będą mieli okazję, aby wymieniać się pomysłami z zakresu B+R oraz transferu technologii.

W tegorocznych konferencjach wezmą udział eksperci z całego świata zajmujący się najnowszymi trendami w dziedzinie designu, wsparciem innowacyjnych działań, nowoczesnymi instrumentami finansowymi, sieciami współpracy, znaczeniem badań i postępu oraz rolą liderów w innowacyjnym rozwoju regionu.

Na uwagę zasługuje wystawa „Wielkopolska Aleja Kreacji” poświęcona najnowszym trendom we wzornictwie, nauce i przemyśle, którą zobaczyć można będzie między innymi na terenie Starej Drukarni przy ulicy Zwierzynieckiej 3, w dniach 28 września – 11 października.

ŚDI to wydarzenie cykliczne, podczas którego co roku przedstawiane są nowe tematy dotyczące różnych sektorów gospodarki, promujące innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie oraz arena wymiany „dobrych praktyk” i udanych wdrożeń w innych krajach i kontynentach.

Planowany przebieg:

28 września (poniedziałek) – Inauguracja Światowych Dni Innowacji

Inauguracja Światowych Dni Innowacji to wydarzenie, w którym uczestniczyć będzie wielu znamienitych gości. Tego dnia odbędzie się również wernisaż międzynarodowej wystawy, która będzie otwarta dla szerszej publiczności przez tydzień (wstęp bezpłatny).

Równolegle na terenie Poznania oraz w ośrodkach subregionalnych realizowane będą niekonwencjonalne przykłady nowego designu w przestrzeni publicznej.

29 września (wtorek) – Dzień designu

Temat seminarium: „Kreowanie innowacyjności za pomocą designu”.

Zagadnienia do dyskusji: design zrównoważony, rola centrów designu dla rozwoju, design w przestrzeni miasta i w przestrzeni publicznej – trendy obowiązujące na świecie.

Konferencja składać się będzie z dwóch części. Pierwsza część skierowana będzie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Podczas niej omówiona zostanie tematyka designu w przestrzeni publicznej oraz designu zrównoważonego. Część druga konferencji dotyczyć będzie architektury miejskiej, w szczególności przedstawione zostaną przykłady zrealizowanych projektów, które nadają nowy wymiar designowi w przestrzeni publicznej. Wśród prelegentów znajdą się światowi eksperci z dziedziny rozwoju designu w przestrzeni publicznej oraz designu zrównoważonego.

30 września (środa) – Dzień instrumentów finansowych

1 października (czwartek) – Dzień inicjatyw klastrowych

2 października (piątek) – Zakończenie Światowych Dni Innowacji

Źródło:

www.sdi-wielkopolska.pl

www.innowacje2009.pl

Wizytówki

{designteka.pl}

{designteka.pl} to nowoczesny portal internetowy poświęcony wszystkiemu co związane z designem.

Piszemy o interesujących produktach, trendach, miejscach oraz wydarzeniach w polskim i światowym designie...

dowiedz się więcej

Twój artykuł w designtece

Chcesz opublikować ciekawy artykuł lub podzielić się z innymi ciekawym wydarzeniem?

dowiedz się więcej

Sugestie

{designteka.pl} to także Twoja strona!
Jeśli chciałbyś coś zasugerować
lub podzielić się z nami swoją opinią...

napisz do nas