Designteka

miejsca

Trafostacja Sztuki w Szczecinie

16.09.2012

Od 1 listopada 2012 r. w zabytkowym budynku dawnej transformatorowni w Szczecinie rozpocznie swoją działalność najmłodsza miejska instytucja kultury – Trafostacja Sztuki Szczecin. Będzie nie tylko największym ośrodkiem sztuki współczesnej na obszarze Euroregionu Pomerania, a więc na pograniczu Polski, Niemiec i Szwecji, ale również bodaj pierwszą w Polsce placówką kulturalną zarządzaną w nowym modelu organizacyjno-biznesowym. Zewnętrzny zarządca tej instytucji właśnie jest wybierany w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Miasto. Wygra oferta z najciekawszą koncepcją programową i najlepszymi pomysłami na pozyskiwanie środków finansowych. Inauguracyjny wernisaż planowany jest na wiosnę przyszłego roku.

Przetarg na zarządcę Trafostacji Sztuki

Znowelizowana ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej pozwala od tego roku powierzyć zarządzanie publiczną instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej. Wyboru zarządcy dokonuje się w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych. Szczecin jako jeden z nielicznych samorządów w Polsce zdecydował się na taką formułę, ponieważ daje ona szansę na efektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi, otwiera też przed zarządcą dotychczas słabo wykorzystywane w instytucjach kultury możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Skuteczność w pozyskiwaniu pieniędzy z innych niż budżet miasta źródeł będzie istotnym elementem oceny zarządcy w ramach zawartej z nim umowy. W tym czasie zarządca wdroży zaproponowany przez siebie program działalności wystawienniczej i edukacyjnej w zakresie sztuki współczesnej, zbuduje sieć partnerskich relacji z podobnymi ośrodkami w kraju i za granicą, podejmie współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, związkami twórczymi, szkołami i uczelniami, ze szczególnym uwzględnieniem Akademii Sztuki w Szczecinie, zorganizuje działalność wydawniczą i wymianę artystyczną, zainicjuje prace badawcze i archiwizacyjne dotyczące sztuki współczesnej, uwzględniając zwłaszcza dokonania twórców związanych ze Szczecinem i regionem. Przewidywany termin wyłonienia zarządcy Trafostacji Sztuki to przełom września i października tego roku.

Trafostacja porazi… sztuką

Ambicją Szczecina jest uczynienie z nowej galerii nie tylko atrakcyjnej, żywej i ważnej na kulturalnej mapie kraju placówki, odwiedzanej licznie przez mieszkańców i turystów, w której toczyć się będzie inspirująca wymiana myśli na temat sztuki współczesnej, ale także wprowadzenie nowoczesnych, wywiedzionych ze współczesnych praktyk biznesowych, metod zarządzania samorządowymi instytucjami kultury, które być może staną się punktem odniesienia dla innych instytucji i ich organizatorów. Dla środowisk artystycznych to obiecująca prognoza rozwoju rynku sztuki współczesnej na najwyższym poziomie.

Trafostacja Sztuki Szczecin będzie mieściła się we wnętrzu całkowicie przystosowanym do jej potrzeb, „uszytym na miarę” specyficznych form aktywności miejskiej galerii sztuki współczesnej. Pozwoli to na realizowanie nie tylko wystaw, ale również koncertów, pokazów filmowych, przedstawień teatralnych i podobnych zamierzeń artystycznych, które mogą być planowane z dużym rozmachem.

Obiekt podzielono na cztery strefy funkcjonalne: wystaw i obsługi widza, strefę biurową, strefę obsługi technicznej oraz strefę rezydencyjną. Zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem i przy uwzględnieniu wytycznych konserwatorskich zachowano m. in. układ kompozycyjny wnętrza z podziałem na trzy trakty, podział kondygnacyjny i ciągi komunikacyjne oraz wejście główne, a także pierwotny podział otworów okiennych wraz ze sposobem ich otwierania. W budynku Trafostacji Sztuki znajdą się m.in. przestrzenie galeryjne, magazyny podręczne, kameralne sale (z zapleczem) przystosowane do prowadzenia programu rezydencyjnego, sala konferencyjna, czytelnia oraz kawiarnia na tarasie budynku. Wysokość głównej hali wystawowej wynosi 19 m i będzie to jedyna tak wysoka przestrzeń oddana na potrzeby sztuki współczesnej w Szczecinie.

(Trafo) Stacja dla artystów

Wyróżnikiem Trafostacji Sztuki może się stać pierwszy w Szczecinie stały program wymiany artystycznej, oparty na pobytach rezydencyjnych z udziałem zapraszanych twórców z kraju i z zagranicy, posiadających ugruntowaną renomę i niekwestionowany dorobek artystyczny. Trafostacja, poprzez współpracę z podobnymi ośrodkami

w Europie, stworzy artystom szansę na zagraniczną promocję poprzez organizowanie różnych projektów i działania na styku wielu dziedzin sztuki. Efektem takiej współpracy i wymiany ma być nie tylko promocja twórców lokalnych oraz Szczecina i regionu zachodniopomorskiego, ale również wartościowe wydarzenia artystyczne organizowane w siedzibie samej instytucji, a także odważne realizacje w przestrzeni publicznej, które dodatkowo podniosą atrakcyjność miasta oraz kompetencje kulturalne jego mieszkańców.

Znaczącą rolę we współpracy z Trafostacją Sztuki odegra szczecińska Akademia Sztuki. Trafostacja dla studentów akademii będzie pierwszym źródłem kontaktu ze sztuką współczesną. To tutaj młodzi artyści będą mogli zapoznać się z działalnością uznanych artystów z Polski i z zagranicy, to tu najzdolniejsi z nich przeprowadzą swoje pierwsze wystawy i zostaną wydane ich pierwsze publikacje. Trafostacja będzie również miejscem, w którym swój dorobek artystyczny i naukowy będzie budowała młoda kadra Akademii Sztuki. Połączenie strategii oddziaływania obu instytucji przyczyni się do rozwoju rynku sztuki i wpłynie nie tylko na rozwój indywidualnych karier artystów związanych ze Szczecinem i regionem, ale również na wzrost turystyki kulturalnej i promocji polskiej sztuki za granicą.

 

Wizytówki

{designteka.pl}

{designteka.pl} to nowoczesny portal internetowy poświęcony wszystkiemu co związane z designem.

Piszemy o interesujących produktach, trendach, miejscach oraz wydarzeniach w polskim i światowym designie...

dowiedz się więcej

Twój artykuł w designtece

Chcesz opublikować ciekawy artykuł lub podzielić się z innymi ciekawym wydarzeniem?

dowiedz się więcej

Sugestie

{designteka.pl} to także Twoja strona!
Jeśli chciałbyś coś zasugerować
lub podzielić się z nami swoją opinią...

napisz do nas