Designteka

wydarzenia

V Konferencja Ergonomiczna

26.10.2009

8 grudnia 2009 odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna.

Miejsce konferencji to Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

iwp

V Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna – Ergonomia Narzędziem Innowacji, poświęcona zostanie możliwościom podnoszenia konkurencyjności produktowej w firmach produkcyjnych poprzez wykorzystywanie osiągnięć ergonomii w tworzeniu innowacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań.

„Ergonomia jest tą dziedziną wiedzy, która scalając dorobek wielu nauk, humanizuje środowisko pracy, a szerzej, materialne środowisko w jakim żyjemy tak, by było przyjazne potrzebom psychofizycznym użytkownika, zapewniało optymalną efektywność pracy, zapobiegało szkodom zdrowotnym wynikającym z przeciążenia, kompensowało niepełnosprawność i sprzyjało rozwojowi biologicznemu człowieka. Ergonomia może odnosić się do interakcji człowieka z konkretnym przedmiotem (narzędziem), może odwoływać się do procesów (produkcyjnych, zarządczych) oraz systemów złożonych (makroergonomia). Wykorzystanie tej wiedzy, która dzięki prowadzonym badaniom podlega ciągłemu doskonaleniu, jest kluczowym zagadnieniem w praktyce tworzenia innowacji przynoszącej wymierne korzyści biznesowe w postaci większej efektywności produkcji, zmniejszania ryzyka dzięki dostosowaniu produktu lub procesu do potrzeb i preferencji konsumenta oraz zdobywania przewagi ilościowej i jakościowej na rynku i wielu innych. Nie ma zaś innowacyjności bez wzornictwa. Wzornictwa opartego o wiedzę – również wiedzę z obszaru ergonomii.” – pisze w liście przewodnim dr Iwona Palczewska, Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju, z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

W konferencji udział wezmą polscy i międzynarodowi eksperci z zakresu wykorzystania zasad ergonomii w procesie projektowania innowacyjnego produktu oraz implementowania tego procesu w strategii biznesowej firmy. Efektywność tej implementacji poparta zostanie szeregiem case studies przedstawiających wybrane modele działania oraz promujących dobre praktyki stosowane w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych.

Do udziału w konferencji IWP zaprasza przedstawicieli nauki i biznesu, w szczególności zaś kadrę kierowniczą przedsiębiorstw reprezentujących następujące branże: Meblarstwo, Transport i motoryzacja, IT.

Organizatorzy:

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Patronat Honorowy:

Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Polskie Towarzystwo Ergonomiczne

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Jerzy Ginalski, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Dr hab. Andrzej Mastalerz, Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Dr Iwona Palczewska, Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Partner Sesji Plenarnej:

PROFIm

Źródło: www.iwp.com.pl

Ergonomia jest tą dziedziną wiedzy, która scalając dorobek wielu nauk, humanizuje
środowisko pracy, a szerzej, materialne środowisko w jakim Ŝyjemy tak, by
było przyjazne potrzebom psychofizycznym uŜytkownika, zapewniało optymalną
efektywność pracy, zapobiegało szkodom zdrowotnym wynikającym z przeciąŜenia,
kompensowało niepełnosprawność i sprzyjało rozwojowi biologicznemu człowieka.
Ergonomia moŜe odnosić się do interakcji człowieka z konkretnym przedmiotem (narzędziem),
moŜe odwoływać się do procesów (produkcyjnych, zarządczych) oraz
systemów złoŜonych (makroergonomia). Wykorzystanie tej wiedzy, która dzięki prowadzonym
badaniom podlega ciągłemu doskonaleniu, jest kluczowym zagadnieniem
w praktyce tworzenia innowacji przynoszącej wymierne korzyści biznesowe w postaci
większej efektywności produkcji, zmniejszania ryzyka dzięki dostosowaniu produktu
lub procesu do potrzeb i preferencji konsumenta oraz zdobywania przewagi ilościowej
i jakościowej na rynku i wielu innych. Nie ma zaś innowacyjności bez wzornictwa.
Wzornictwa opartego o wiedzę – równieŜ wiedzę z obszaru ergonomii.

Wizytówki

{designteka.pl}

{designteka.pl} to nowoczesny portal internetowy poświęcony wszystkiemu co związane z designem.

Piszemy o interesujących produktach, trendach, miejscach oraz wydarzeniach w polskim i światowym designie...

dowiedz się więcej

Twój artykuł w designtece

Chcesz opublikować ciekawy artykuł lub podzielić się z innymi ciekawym wydarzeniem?

dowiedz się więcej

Sugestie

{designteka.pl} to także Twoja strona!
Jeśli chciałbyś coś zasugerować
lub podzielić się z nami swoją opinią...

napisz do nas